Сфери на дейност:

Сфери на дейност

Динамиката на вътрешнофирмените и междуфирмените бизнес отношения в съвременното общество, изискват сложен баланс между гъвкав професионален подход, тясна специализация на професионалната услуга и комплекс от познания и практически опит.

Ние в Адвокатско дружество “Саздов и Петров”, водени от горните принципи съсредоточаваме опита и специализацията си, търсейки в партньорство с нашите клиенти оптимални и ефективни решения при предоставяне на мултидисциплинарния пакет на адвокатската услуга: дружествено право, търговски сделки и трансакции, данъчно право и планиране, конкуренция и обществени поръчки, трудово право и процесуална защита и представителство пред администрацията и съдилищата в страната, както и всяко друго изискване или нужда на корпоративния клиент.