„Саздов и Петров” е адвокатско дружество, регистрирано съгласно Закона за адвокатурата през 2005 година. Фокус на услугите ни е в корпоративното и данъчното право. Усилията ни са насочени към предоставяне на добросъвестни и обективни съвети, ясни модели на риска, адекватна процесуална защита и създаване на дългосрочни и доверени отношения с нашите клиенти.

Разчитаме на профилирана професионална експертиза в конкретни сектори на юридическата практика: данъчно и корпоративно право, обществени поръчки и вещното право. Нашите чуждестранни и местни корпоративни клиенти имат разнообразна бизнес реализация – инвестиции и строителство, туризъм, енергетика, фармация, транспорт, логистика и спедиция, железопътен транспорт и строителство, земеделие и информационни технологии.

Сфери на дейност